نحوه امتیاز دهی

  • کاملا درست
    10
  • تشخیص برنده / بازنده
    5
  • اشتباه
    2

برای شرکت در پیش بینی شما باید ثبت نام کنید و یا در سایت وارد شوید .